นะกาโรกุกะสันโธ สิโรมัชเฌ
โมกาโรโกมะนาคะมะโน
นลาถิเต พุทกาโรกัสสะโปพุทโธ
จะเทวเนตเต ธากาโรศากยะมุนีโคตโม
จะเทวกัณเณ ยะกาโรศรีอริยะเมตตรัยโย
ชีวหาถิเต ปัญจะพุทธานะมามิหัง

ให้ระมัดระวังศีรษะ ให้รู้จักน้อมคารวะผู้มีคุณธรรม หน้าผากก็ให้ผ่าเผยด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้ม ดวงตาให้สำรวมระวังในการมองดู เพราะนั่นเป็นทางเกิดกิเลสต่าง ๆ ให้สำรวมระวังหู ให้ฟังแต่สิ่งดี ๆ อย่าไปฟังเรื่องไม่ดี ฟังหูไว้หู ให้หูหนักเข้าไว้ อย่าหูเบา และลิ้นนั้นให้ระวังสำรวมในรสอาหาร อย่าไปติดมันเข้า เพราะมันทำให้เกิดกิเลส