ขั้นพื้นฐานต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งก่อน เจ้าบ้านเกิดปีอะไร และเป็นมุมสงบที่สุดเท่าที่จะหาได้

ข้อห้ามหลักๆ ที่ห้ามตั้งหิ้งพระ

ห้าม ตั้งหิ้งบูชาที่หันหน้าพระออกทางประตูโดยตรง

ห้าม ตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูโดยเด็ดขาด

ห้าม ตั้งหิ้งบูชาไว้ตรงข้ามประตูห้องส้วม, ห้องครัว

ห้าม ตั้งหิ้งบูชาไว้ในห้องนอน โดยเฉพาะที่มีชายหญิงอยู่เป็นคู่

ห้าม ตั้งหิ้งบูชาสูงสุดมือเอื้อม ควรให้พ้นหัวของเจ้าบ้าน

ห้าม ตั้งหิ้งบูชาไว้ใต้บรรไดโดยเด็ดขาดลองเอาไปใช้ดูครับ

มาดูหลักและรายละเอียด ว่าคนที่เกิดปีอะไร
แล้วห้ามตั้งหิ้งบูชาไว้ทิศไหน มาเริ่มที่คนเกิดปีชวด


ชวด หนู ห้ามตั้งหิ้งหันหน้าไปทางทิศเหนือโดยเด็ดขาด

ฉลู หันหน้าหิ้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย

ขาล เสือ ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางตะวันออก

เถาะ กระต่าย ห้ามตั้งหน้าหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออก

มะโรง งูใหญ่ ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางตะวันออก

มะเส็ง งูเล็ก ห้ามตั้งหิ้งพระไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

มะเมีย ม้า ห้ามตั้งหิ้งพระโดยหันหน้าหิ้งไปทางทิศใต้

มะแม แพะ ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

วอก ลิง ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ระกา ไก่ ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตก

จอ สุนัข ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตก

กุน หมู ห้ามหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ

ธาตุประจำราศีเกิด

ธาตุ ราศี

ไม้ = เสือ กระต่าย

ไฟ = ม้า งู

ดิน = มังกร สุนัข วัว แพะ

โลหะ (ทอง) = ลิง ไก่

น้ำ = หนู หมูตั้งหิ้งพระควรให้ถูกโฉลกกับธาตุประจำทิศ และ ราศีวันเกิด ไม่ควรตั้งหิ้งพระด้านที่เป็นปรปักกัน