วิธีสร้างบารมี พระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญ (พระครูอุดมประชาทร) วัดพระบาทน้ำพุ

[WMV]http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=15263[/WMV]