สูตรรักแท้

ความรักทอุบัติีในตอนปิ๊งกันใหม่ๆมักเป็นความรักที่เกิดจากอารมณ์ปราถนาอันรุนแรง แต่ไม่อาจคงสภาพแห่งความหวานแหววไปนานปีสักเท่าใด แม้ว่าจะผูกมัดกันอย่างเหนียวแน่นในระยะแรก แต่ก็จะ เบื่อหน่ายคลายตัวไปในไม่ช้า เป็นเสมือนความรักที่เกิดจากสายกรรม กรรมเก่าในอดิตชาติส่งอิทธิพลให้ต้องมาปิ๊งกัน

แล้วจะทำไงต่อไปให้เมื่อปิ๊งกันแล้ว สามารถครองรักยั่งยืนยง....

แต่ความรักที่เกิดจากน้ำมิตรที่ค่อยๆสั่งสมทีละนิดละน้อย แม้ว่าจะแผ่วเบาผิวเผินในคราแรก แต่กับมีความถาวรมั่นคงผาสุขตลอดชีวิต....

๑.มีความซื่อสัตย์แน่วแน่ต่อคู่ของตน ไม่ไขว้เขวสั่นคอน แม้จะถูกทดสอบ พึงระวังอย่าให้่กิเลสหลอกล่อแล้วไปแย่งคนรักของคนอื่นเด็ดขาด ถ้าเค้ามีแฟนอยู่แล้ว ก็หาคนใหม่สิ ผู้คนมีตั้งเยอะแยะ แย่งแฟนเค้าเป็นการก่อเวรโดยไม่จำเป็น เราจะต้องรับวิบากกรรมแบบนั้นอีกในอนาคต ยิ่งคนที่สูญเสียคนรักเสียใจมากเพียงใด วิบากกรรมจะยิ่งส่งผลกับเรามากเพียงนั้น

ความซื่อสัตย์แน่วแน่ต่อคู่ของตน มีอานิสงค์ คือ ในชาติต่อๆไปก็จะมีคนดีๆ มาให้เลือกอยู่เรื่อยๆ

๒.รักษาน้ำใจคู่ของตนเอาไว้เป็นอย่างดี ไม่ทำร้ายคู่ของตนด้วยกาย-วาจา-ใจ ให้เกียรติแก่กันและกัน ปฎิบัติต่อกันเป็นอย่างดี

๓.ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ำใจให้แก่กัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

๔.ต้องรู้จักจัดการกับความขัดแย้ง (conflict management) หันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยเหตุ-ผล ตั้งใจแก้ไขให้ลุล่วง

๕.หมั่นชวนกันเข้าวัดทำบุญให้ทานฟังธรรมปฏิบัติธรรม ทำสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ทำทุกเดือนเลย ช่วยกันทำมาหากินอย่างสุจริตมีคุณธรรม เกิดมากี่ชาติๆ ถ้าได้เปนคู่ครองกัน ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จสามารถสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็ว