ชีวิตคนเรา ถ้าต้องเลือก....

ชีวิตคนเรานั้นถ้าต้องเลือก...

ไม่เลือกผิด...ก็เลือกถูก...

เราอาจจะคิดว่าเลือกถูกแล้ว...แต่ถ้าการเลือกของเรา

ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกับตนและเองและผู้อื่น...ก็ถือว่าเลือกผิด...

ความปกติสุขในชีวิต..ประเมินจากระดับความเดือดร้อน...

หากเดือดร้อนมาก ก็จะเหลือความปกติสุขน้อย...

หากเดือดร้อนน้อยก็จะมีสิ่งปกติสุขมาก...

นี่คือสูตรง่าย ๆ ของชีวิต...

มันยากตรงการเลือก...เพราะเราชอบเห็นดำเป็นขาว...

เห็นผิดเป็นถูก...เห็นทางตันเป็นทางออก...

การเห็นในทำนองนี้...มาจากใจอีกตามเคย...

ใจนั้นกำหนดก้าวย่างของชีวิตคนเราอยู่ทุกวัน...

กำหนดตั้งแต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงการทำเรื่องใหญ่ ๆ ...

สิ่งที่กำหนดในวันนี้อาจส่งผลทันทีในวันนี้...

หรือ...อาจส่งผลในอีกหลายปีข้างหน้า...

แต่ที่จะไม่ส่งผลใด ๆ เลยคงไม่มี...

ใจที่เข้มแข็งย่อมเผชิญความทุกข์ยากได้ดีกว่าใจที่อ่อนแอ...

ใจที่กว้างย่อมเห็นชีวิตได้รอบด้าน กว่าใจที่แคบ...

แต่...ใจร้อนจะอยู่กับโลกและผู้คนได้ยาก...

วิถีทางของเราแต่ละคนคือผลพวงที่มาจากใจของเราเอง...

ด้วยเหตุนี้จึงมีคนยอมแพ้ปัญหาอย่างง่ายดาย...

และคนที่ไม่เคยมีคำว่าแพ้อยู่ในหัว...