มองสิ่งดี...ในตัวของคนอื่น

ชีวิตจะมีคุณค่าอยู่ที่การมองตัวเองไปในทางที่ดี
แต่จะมีคุณค่ามากกว่า...
หากเห็นผู้อื่นไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน
การที่มัวแต่คิดว่าผู้อื่นมีแต่จะดีจะเด่นกว่า เก่งกว่า
อาจจะทำให้เกิดปมด้อย
และเกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเอง


หรือในทางตรงกันข้าม การที่คิดว่าตนเองดีเลิศ
และวิเศษกว่าคนอื่นๆ จนทำให้มองผู้อื่นว่าไม่ดี ไม่เก่ง เท่าตนเอง
การคิดว่าคนอื่นทำผิด ทำไม่เอาไหน และให้อภัยไม่ได้
จะทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข


ฉะนั้นหากต้องการเป็นที่รักและชื่นชอบของคนทั่วไป
และอยากได้แต่สิ่งที่ดีๆ สำหรับชีวิต
จะต้องปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง...
ให้เป็นไปในทางที่มองผู้อื่นในแง่มุมที่ดี

และผลการมองนั้นจะย้อนกลับมาเป็นไปในทางที่ดีเช่นกัน...

มาร์ติน วอล์ช ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า


"เมื่อคุณมองหาสิ่งที่ดีในผู้อื่น
คุณจะได้ค้นพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณเอง"++++++++++

จาก 108 สุดยอดไอเดีย ชุดที่ 5 กล้าใฝ่ฝัน...กล้าฟันฝ่า
รวบรวมเรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์