ออกเที่ยวเล่นยามกลางคืนย่างให้หมาเหยียบฮอย หมาเห่านำก้นเป็นฝอด บุญบ้านได๋ไปซุบ้าน สองมื้อสามคืนบ่กลับ เขาเอิ้นว่าบัก"หล่องบ้าน"