ต่อสู้กับตัวเองการต่อสู้กับตัวเองนี้สำคัญมาก

ต้องพยายามพิจารณาจนถึงใจจริงๆ

จนเกิดศรัทธาที่จะต่อสู้ เพื่อเอาชนะตัวเองให้ได้

สังเกตดูก็ได้ จิตของเราทุกวันนี้ต่อสู้กับอะไร

เราต่อสู้กับคนอื่นทั้งนั้น ต่อสู้กับคนนี้คนนั้น

เราก็แบก คนนี้ไม่ดี คนโน้นไม่ดี คิดไปเรื่อยๆต่อสู้กับคนอื่น.…. ต้องคิดนี่ คิดโน่น

หาหลักฐาน หาข้อมูลต่างๆ เขาผิดอย่างไร เขาไม่ดีอย่างไร

ถ้าต่อสู้กับตัวเอง ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องคิดอะไร

พอเกิดความรู้สึกก็นิ่งเฉยเสีย ง่ายๆ

ทำได้แค่นี้เรียกได้ว่า "เอาชนะใจตัวเองได้"ต้องพยายามพิจารณา จนเข้าใจ จนเกิดศรัทธา

ศรัทธาในปัจจุบันธรรม

ปัจจุบันธรรมเท่านั้นที่จะให้เกิดประโยชน์ได้

ถ้าเรามัวแต่อยู่กับอดีต อนาคต ชีวิตของเราไม่เกิดประโยชน์

ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้ ก็หาความสุขได้

ความสุขก็ต้องอาศัยปัจจุบันธรรมปล่อยวางอดีตก่อน แล้วก็ปล่อยวางอนาคต

และในที่สุดก็ปล่อยวางปัจจุบันด้วย

เมื่อนั้นการเจริญสติปัฏฐาน 4 ก็สมบูรณ์ถ้าเราคิดไปอดีต หรือคิดไปอนาคต ปัจจุบันก็ไม่ปรากฏ

ปัจจุบันไม่ปรากฏก็ไม่รู้ปัจจุบัน

เพื่อที่จะเห็นปัจจุบัน ก็ต้องปล่อยวางอดีต ปล่อยวางอนาคต

แล้วในที่สุดปัจจุบันก็ต้องปล่อย

ในที่สุดก็ปล่อยวางทั้ง อดีต อนาคต และปัจจุบัน

คือไม่ยึดมั่น ถือมั่นใน กาย เวทนา จิต ธรรม

จิตก็อิสระ สงบ
ข้อคิดโดย: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก