กบยักษ์ โกไลแอท
กบยักษ์ โกไลแอท
กบที่เห็นอยู่ในภาพนี้ไม่ใช่ตุ๊กตากบสำหรับเด็กเล่นนะคะ แต่เป็นกบของจริง ที่ร้องโอ๊บๆๆ แถมยังเป็นอาหารโปรดของคนทั่งโลกด้วย โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส

แต่ที่เห็นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นกบยักษ ์หายากและกำลังจะสูญพันธุ์แห่งทวีปแอฟริกาค่ะ พอดีมีโอกาสได้ภาพมาก็เลยต้องรีบเอามาเล่าต่อก่อนที่จะหาดูไม่ไ ด้อีก
เจ้ากบชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า “โกไลแอท” มีน้ำหนักเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่แล้วประมาณ 3.3 กิโลกรัม ความยาวลำตัวมากกว่า 1 ฟุต ขนาดพอๆ กับเด็กแรกเกิดเลยทีเดียว รูปร่างลักษณะก็เหมือนกบทั่วไปแต่เหตุใดมันใหญ่ยักษ์เช่นนี้บรร ดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ยังหาคำตอบไม่ได้

ความแปลกประหลาดของมันสอดคล้องกับปริมาณอันน้อยนิดของสายพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งจำกัดมาก มีเฉพาะตามลำน้ำที่ไหลผ่านป่าฝนหนาทึบแถบประเทศคาเมอรูนและประเ ทศกินีในแอฟริกาตะวันตกเท่านั้น และปัจจุบันกำลังหายไปจากจากป่าแถบนั้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำก็เป็นสาเหตุให้เจ้าโกไลแอทขยา ยพันธุ์ได้น้อยลงเรื่อยๆ จนกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่ในขณะนี้

ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ความแปลกประหลาดของเจ้าโกไลแอทยังทำให้มันถูกตามล่าเก็บไปขายนั กสะสมสัตว์แปลกๆ รวมทั้งบรรดาสวนสัตว์จำนวนมากที่ต้องการเอามันไปโชว์ ทำให้ชาวพื้นเมืองตามล่าโกไลแอทมาขายเป็นว่าเล่น และเนื่องจากกบยักษ์นี้ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์คุ้มครองข ององค์การไซเตส จึงยังไม่มีข้อห้ามในการค้าขายกบโกไลแอทแต่อย่างใด

รัฐบาลประเทศคาเมอรูนอนุญาตให้ส่งออกโกไลแอทได้ไม่เกิน 300 ตัวต่อปี แต่ความที่มันหายากทำให้ยังไม่เคยส่งออกได้ตามโควต้าเลย โดยสนนราคาในตลาดโลกอยู่ที่ตัวละ 3,000 ดอลล่าร์หรือราว 1 แสน 2 หมื่นบาท
ข้อมูลจาก มติขนออนไลน์