คำถาม 10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว

1. โดยมากแล้วในคำถามแรกจะให้แนะนำตัวเอง และประวัติการศึกษา
2. ปัจจุบันคุณพักอาศัยอยู่ที่ไหน เดินทางมาที่สัมภาษณ์ยังไง
3. โปรเจคจบของคุณทำเรื่องอะไร ทำไมถึงทำเรื่องนั้น
4. วิชาเรียนที่คุณชอบ และวิชาเรียนที่คุณไม่ชอบ คืออะไร เพราะอะไร
5. เป้าหมายในชีวิตที่วางไว้คุณอยากทำหรือเป็นอะไร
6. ความสามารถพิเศษที่คุณมีนอกเหนือจากการทำงานคืออะไร
7. บอกข้อดีและข้อเสีย หรือ บอกจุดเด่นและจุดด้อยในตัวคุณ
8. สิ่งที่คุณได้ทำแล้วภูมิใจที่สุด และสิ่งที่คุณทำแล้วเสียใจที่สุด คืออะไร
9. บอกกิจกรรมที่คุณเคยร่วม เคยทำสมัยเรียน
10. เวลาว่างหรืองานอดิเรกคุณทำอะไร

คำถาม 10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่สัมภาษณ์)

1. เล่าประสบการณ์การทำงาน หรือ การฝึกงานที่คุณเคยทำมา
2. รู้ข่าวการรับสมัครนี้จากที่ไหน และทำไมสนใจทำงานตำแหน่งนี้
3. ทำไมถึงออก หรืออยากออกจากที่ทำงานเดิม (กรณีที่เคยทำงานแล้ว)
4. หน้าที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่ที่ทำงานเดิมคืออะไร (กรณีที่เคยทำงานแล้ว)
5. บอกลักษณะและหน้าที่ของตำแหน่งงานที่คุณสมัครในความคิดของคุณ
6. บอกลักษณะของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายที่คุณอยากร่วมงานด้วย
7. คุณชอบทำงานคนเดียว หรือชอบทำงานเป็นทีม เพราะอะไร
8. ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่คุณคิดเป็นปัญหาในการทำงานของคุณ
9. คุณอยากได้อะไรจากองค์กรหลังจากที่รับคุณเข้ามาแล้ว
10. คุณคาดหวังเงินเดือนไว้เท่าไร ที่เก่าคุณได้เงินเดือนเท่าไร