คำว่า หนหวย ในภาษาอิสาน ถ้าแปลเป็นภาษากลาง ก็คือ รำคาญ นั่นอเง

ลักษณะการใช้ อย่างเช่น
หนีแน หนีแน หนหวย ไปหาเล่นหม่องอื่นไป
ก็แปลว่า ไปๆๆอย่ามาเล่นแถวนี่ รำคาญ

**หนหวย **  มีความหมาย