ใดๆ บนโลกใบนี้มี 2 ด้านเสมอ
เหรียญ มี ด้านหน้า และ ด้านหลัง
มียาว ก็มี สั้น มีใหญ่ ก็มี เล็ก
มี คนดี ก็มี คนชั่ว มี ตำรวจ ก็มี ผู้ร้าย
ทุกสิ่งทุกอย่างมี ดี เลว ปะปนกัน
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหน แค่นั้นเอง

***ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีคำอธิบายเสมอ***