กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: ประวัติจังหวัดยโสธร (ย่อๆๆ)

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวดอนโบม
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  1,552

  ประวัติจังหวัดยโสธร (ย่อๆๆ)

  ยโสธร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เกี่ยวกันกับเมือง หนองบัวลุมภู "นครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้วบัวบาน" (อดีตอำเภอหนองบัว
  ลำภูในจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู) และเกี่ยวพันกับเมืองอุบล กล่าวคือ เมื่องพระเจ้าวอ และผู้เป็นน้องทั้ง 2 คือ
  เจ้าคำผงและเจ้าฝ่ายหน้า อีกทั้งเจ้าก่ำ เจ้าทิดพรมได้ยกทัพฝ่าหนีออกจากเมืองหนองบัวลุมภู หลังจากที่เจ้าตา เจ้าเมืองหนองบัวลำภูได้ถูก
  ข้าศึกยิงด้วยอาวุธปืน และฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิราลัย ขบวนทัพของเจ้าพระวอได้เดินทางตามลุ่มแม่น้ำชีมาพักกับเจ้าคำสูผู้ปกครอง
  บ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบัน คือ จังหวัดยโสธร ) ภายหลังต่อมาเจ้าพระวอดำริว่าหากอยู่กับเจ้าคำสูแล้ว ถ้าเวียงจันทร์ยกทัพมาก็จะเป็นการลำบาก
  และจะเกิดศึกสงครามกันต่อไป เมื่อตกลงกันได้จึงได้พาไพร่พลอพยพลงไปตามลำน้ำมูล และสร้างเมืองใหม่ที่ดอนมดแดงเขตนครจำปาศักดิ์
  เมื่อเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตทราบเรื่อง จึงแต่งตั้งให้พระญาสุโพยกกองทัพไปปราบจับเจ้าพระวอฆ่าเสียให้ตาย เจ้าพระวอได้เป็นแม่ทัพรบกับ
  พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตจนถึงแก่ความตาย ต่อมาน้ำได้ท่วมดอนมดแดง เจ้าคำผงน้องเจ้าพระวอ จึงมาสร้างเมืองใหม่ที่ดงอู่ผึ้ง และ
  มีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ให้ทราบ และได้ตั้งนามเมืองว่า "เมืองอุบล" เพื่อเป็นการรำลึกถึงเมืองเดิมของตน คือเมืองหนองบัวลุมภู จากนั้น
  เจ้าคำผงจึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบล และได้รับพระราชทินนามว่า "พระปทุมสุรราช"
  หลังจากนั้นต่อมา เจ้าฝ่ายหน้าน้องพระปทุมสุรราชเจ้าเมืองอุบลพร้อมกับนางอูสา ไพร่พลญาติวงศาอีกส่วนหนึ่งได้ขอแยกตัวไปอยู่
  บ้านสิงห์ท่า ได้ปรับปรุงและสร้างบ้านสิงห์ท่าจนเจริญรุ่งเรือง
  พ.ศ. 2325 หลังจากที่เจ้าฝ่ายหน้าได้ไปช่วยปราปกบฎ อ้ายเซียงแก้วเขาโองที่นครจำปาศักดิ์ ตามใบบอกของพระปทุมสุรราช
  เจ้าฝ่ายหน้าก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา" ครองนครจำปาศักดิ์ตามบัญชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  พ.ศ. 2354 เจ้าพระยาวิชัยราชขัตติวงศาถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้เจ้าหนู หลานเจ้านครจำปาศักดิ์
  สืบไปฝ่ายเจ้าราชวงศ์สิงห์บุตรเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศากลับมาด้วย แนะนำมาก่อเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดมหาธาตุ ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์
  ซึ่งยังปรากฏอยู่จนปัจจุบัน
  พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็น "เมืองยโสธร" หรือ
  "เมืองยศสุนทร" ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์เป็นเจ้าครองเมืองมีราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา" เจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธร
  พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดรูปการปกครองใหม่ เมื่องยโสธรได้รวมเป็นหัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้าหลวงตั้ง
  กองว่าราชการอยู่ที่เมืองอุบลขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ
  พ.ศ. 2443 กระทรวงมหาดไทยได้รวมเข้ากับเมืองอุบลโดยแยกออกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภออุทัยยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอ
  คำเขื่อนแก้วและอำเภอประจิมยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอยโสธร
  พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มขอตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 จึงได้มีประกาศ
  คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 เป็นต้นมา ยโสธรจึงเป็นจังหวัดที่ 71
  ของประเทศไทย


 2. #2

  Re: ประวัติจังหวัดยโสธร (ย่อๆๆ)

  มีสาระและก่าเป็นประโยชน์มากเลยล่ะครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •