วิถีที่จะพ้นจากทุกข์.....คำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


วิถีที่จะพ้นจากทุกข์.....คำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


ผู้ทำใจให้เป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ "