สร้างเสน่ห์

เสน่ห์ ใครๆ ก็ชอบ อยากได้อยากมี เพราะคนมีเสน่ห์ใครๆ ก็รัก ใครๆ ก็เคารพ ใครๆ ก็นิยมชมชอบ
วิธีสร้างเสน่ห์ตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๓ ประการ คือ

๑.อุตฺตานมุขี มิหน้าหงาย ( ตรงกันข้ามกับคำว่าหน้าคว่ำ ) คือยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ หน้าไม่บูดบึ้ง

๒.ปุพฺพภาสี ทักก่อน คือเมื่อพบปะกับเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือใครก็ตาม พูดจาปราศรัย หรือทักทายปราศรัยก่อนเสมอ

๓.มธุรภาณี พุดจาไฟเราะอ่อนหวาน เป็นคำสัตย์จริง
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักก่อน พูดจาไฟเราะอ่อนหวาน จะมีเสน่ห์จริงหรือไม่ลองปฏิบัติทดลองดูรู้เอง

ธ.ที่ราบสูง
::)