เนื่องจากเว็บไซต์ มีระบบสมาชิกที่จำเป็นจะต้องใช้อีเมล์ยืนยันในการสมัครสมาชิก
ซึ่งระบบจะตรวจสอบผ่านอีเมล์ของท่านที่ใช้ลงทะเบียน
กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถใช้อีเมล์นี้ขอรหัสผ่านใหม่ได้ ที่สำคัญ
หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน อื่นๆ ระบบจะส่งข้อมูลไปให้
ตามอีเมล์ของท่าน....