เวลาของชีวิต

ฟ้าประทานเวลามาให้
ประดุจได้ไอศวรรย์ชั้นฟ้า
ทุกทุกนาทีคือชีวา
พร่าเวลาคือฆ่าตัวตาย

ชาตินี้มีอุดมคติไหม
ฤาใจเลวเหลวแล้งจุดหมาย
ซ้ำซากสามัญอันมากมาย
มักง่ายซ้ำซากกากโลกีย์

วันหนึ่งรู้ลึกซึ้งถึงอะไร
เจียระไนปัญญาใหม่กว่านี้
กุสุมรสทิพย์ทั้งปฐพี
บ่มีเป็นอาหารวิญญาณ

กาลจักรจักเร่งมาช้าๆ
ฉุดคร่าชีวาไปประหาร
หรือกินนอนสืบพันธ์ให้สราญ
ก่อนอวสานสุดชาติขาดใจตาย

+++

แต่งโดย :: อังคาร กัลยาณพงศ์