ความสุขในครอบครัว
ไม่จำเป็นต้องร่ำรวย
แม้เราจะอยู่มนครอบครัวที่ยากจน ก็สามารถสร้างความสุข ให้มีในครอบครัวได้ เพราะความสุขในครอบครัว ไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวย
ขอให้ท่านได้ประสบการณ์ในชีวิตสังเกตดูครอบครัวที่ร่ำรวยรอบๆ บ้าน ถ้าเผื่อท่านจนกว่าเขาก็จริง แต่บ้านเราไม่เคยมีการทะเลาะเบาะแว้ง อยู่กันอย่างสงบสุข คนรวยๆ บ้านท่าน แม้มีบ้านยังกับวัง แต่ภายในบ้านมีแต่ปัญหา ไม่เคยได้รับความสุขทางด้านจิตใจเลย เพราะฉะนั้น ความสุขในครอบครัว เป็นความสุขที่ปลอดภัยและอบอุ่น ซึ่งหาได้ยากในที่อื่น อยู่กับลูกกับเมียกับสามี อยุ่กับลูกหลาน
ความสุขในครอบครัว คือความสุขที่ไม่ต้องหวาดระแวง สาเหตุก็มาจากคนในครอบครัวเข้าใจกัน ช่วยกันจัด ช่วยกันทำ ตามหน้าที่ที่ตนเป็น เป็นการปฏิบัติธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศานาที่สำคัญในครอบครัว คือพฤติกรรมทางาย วาจา ใจของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา พฤติกรรมเหล่านั้นย่อมเป็นเสมือนนิทรรศการหรือภาพยนตร์ประจำบ้าน ซึ่งฉายแสดงซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันแล้ววันเล่า ให้คนในครอบครัวได้ดู ได้ยิน ได้ฟังอยู่เป็นประจำถ้าคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่มีพฤติกรรมทางกาย วาจาไม่ดี เช่น กิริยา วาจาหยาบคาย ส่อเสียด เพื้อเจ้อ นินทา ว่าร้ายผู้อื่นอยู่เป็นประจำ กิริยาอาการเหล่านี้น่าจะแทรกซึมไปในตัวเด็ก เพราะเป็นลักษณะนิสัย อุปนิสัย อัธยาศัย และวาจาพื้นฐานจิตใจของเขาต่อไป
ธ.ที่ราบสูง::)