แนะ 10 วิธีขจัดเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธในใจให้หมดสิ้น

ท่าน "ติช นัท ฮันห์" พระมหาเถระนิกายเซนองค์สำคัญของโลก ได้กล่าวไว้ในบทหนึ่งใน "ความโกรธ" (Anger) หนังสือขายดีไปทั่วโลกที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 9 ภาษา ว่าคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใด ล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธอยู่ในใจทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าใครจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นมากกว่ากัน คนบางคนอาจจะไม่เคยโกรธใครง่ายๆ ก็เพราะไม่เคยรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธนั้น ในขณะที่คนบางคนโกรธง่ายเหลือเกิน เพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธนั้นถูกรดน้ำอยู่เป็นประจำ จึงเติบโตบดบังเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความเมตตาเอาไว้สิ้น...(คลังปัญญาชนสยาม)

เมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะนั้นก่อให้เกิดความรุนแรงหลากหลาย ทั้งหมดเป็นเพราะอารมณ์เพียงชั่ววูบที่ไม่สามารถควบคุมได้ สาเหตุใหญ่ที่ทำให้อารมณ์โกรธทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากนั้น เกิดขึ้นจากแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ ครอบครัว การสูญเสียการควบคุมอารมณ์จากการดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพย์ติด และการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่อ่อนแอ นับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว


การรู้เท่าทันและควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นมาตรการสำคัญในการกำจัดความโกรธ ที่ต้องเริ่มมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย


น.พ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย โรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวว่า "ช่วงอายุ 0-6 ขวบเป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้การวางใจผู้อื่น ซึมซับบุคลิกภาพจากคนใกล้ชิด ช่วงเวลานี้หากสามารถฝึกให้เด็กรู้จักคอย เห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักแพ้-ชนะ ก็จะช่วยฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ของเด็กได้ จะทำให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ภูมิใจตัวเอง มองเห็นข้อดีของตนเองและผู้อื่นได้"


สำหรับอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่นั้นจะระงับได้ต้องใช้วิธีการหลายอย่างประกอบกัน โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจิตใจ คุณหมอแนะนำว่า ควรเริ่มฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลมหายใจทุกวัน เป็นการลดการสะสมความเครียด ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อเตือนตัวเอง และต้องปรับวิธีคิด วิธีการมองโลกให้เป็นมุมบวก ทั้งยังต้องมองหนทางการแก้ปัญหาให้กว้าง เพื่อที่จะมีทางเลือกได้มากขึ้น และรู้จักยืดหยุ่นชีวิต


แต่หากความโกรธวิ่งเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วละก็ มี 10 วิธีที่จะระงับความโกรธแบบเฉียบพลัน

1.รู้เท่าทันว่าตัวเองกำลังจะโกรธ

2.เตือนตัวเองว่าโกรธ คือ การเผาและทำลายสุขภาพตัวเอง

3.นับ 1-10 เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ หายใจเข้า-ออกลึกๆ ช้าๆ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

4.ออกจากพื้นที่ที่ทำให้โกรธ

5.คิดไว้ว่าไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปได้ดังใจเรา

6.มองว่าคนเราแตกต่างกัน ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่ตัวเรา

7.มองข้อดีของคนอื่น และนึกถึงความดีของเขาในอดีต

8.มองด้านบวก

9.ให้อภัยและปล่อยวาง

10.ถ้าแก้ไม่ได้ ให้ปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ หรือถ้ารุนแรงมากควรปรึกษาจิตแพทย์


แนะ 10 วิธีขจัดเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธในใจให้หมดสิ้น


หากทำได้อย่างที่กล่าวมาแล้ว ไม่เพียงเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธจะเ-่ยวแห้งตายไปเท่านั้น ยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความเมตตาให้เติบใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย


ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ