คนเฮานี่มักสิสงสัยนั้นสงสัยนี่ อยากฮู้อยากเห็น เขาบอกว่า ห้ามอ่าน กะลักเปิดอ่าน ห้ามเดินลัดสนามกะแล่นผ่าเอา "ข่อยบ่ได้ย่าง ข่อยแล่นเอา" พะว่า แต่ท่านบอกว่า สิ่งต่อไปนี่นิ อย่าไปสงสัยครับ อย่าไปอยากฮู้ นั่นกะคือ
1. สิ่งที่เป็นไปตามตามธรรมชาติ เช่น เป็นหยังกินข้าวทางปาก บ่กินทางตา
2 . สิ่งที่เขาเอิ้นมาเป็นเวาลานานแล้ว เช่น คือเอิ้นว่าต้นไม้ คือบ่เอิ้นว่าก้อนหิน เป็นต้น

/
/สงสัยหยังถามอาจสิมีคำตอบ แต่สองอย่างนี่แทนที่จะได้คำตอบดีๆเขาอาจสิว่าท่านกวนอวัยวะเบื้องล่าง กะได้ครับ