รู้มั้ย? สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เขาทำรวบรวมจำนวนประชากรทั่วประเทศไทย โดยแยกเป็น กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ไปแล้วนะ

อยากรู้ ! ประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2550 มีทั้งหมดเท่าไหร่ แล้วประชากรชายหรือหญิง ที่มีเยอะกว่ากัน?

ตอบได้ ! ประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ มีทั้งหมด 63,038,247 คน แบ่งเป็น ชาย 31,095,942 คน หญิง 31,942,305 คน สรุปโดยรวม ผู้หญิง มีจำนวนมากกว่า ผู้ชาย นะจ๊ะ

อยากรู้ ! แล้วจังหวัดอะไร มีจำนวนคนเยอะที่สุด?

ตอบได้ ! ไม่ต้องสงสัยเลย ต้องเป็นกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงอันฟู่ฟ่า อยู่แล้ว โดยมีจำนวนประชากรมากถึง 5,716,248 คน แบ่งเป็น ชาย 2,727,574 คน หญิง 2,988,674 คน รองลงมา คือ นครราชสีมา เมืองย่าโมของเรา มีทั้งสิ้น 2,552,894 คน ชาย 1,264,118 คน หญิง 1,288,776 คน และอุบลราชธานี 1,785,709 คน ชาย 895,369 คน หญิง 890,340 คน

อยากรู้ ! ว่าแต่.. แล้วจังหวัดอะไร คนอยู่น้อยที่สุดล่ะ?

ตอบได้ ! จ.สมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นเพียง 194,212 คน แบ่งเป็นชาย 93,526 คน หญิง 100,686 คน ต่อมาคือ สิงห์บุรี 215,653 คน ชาย 103,166 คน หญิง 112,487 คน และ ตราด 220,543 คน ชาย 110,876 คน หญิง 109,667 คน

อยากรู้ ! แล้ว 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเช่น ยะลา สงขลา ปัตตานี นราธิวาสล่ะ มีประชากรอยู่เท่าไหร่?

ตอบได้ ! ในบรรดา 4 จังหวัดนี้ ปรากฎว่า สงขลา เป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่เยอะที่สุด โดยมีอยู่ 1,324,915 คน ชาย 647,820 คน หญิง 677,095 คน รองลงมาคือ นราธิวาส มี 711,517 คน แบ่งเป็นชาย 352,404 คน หญิง 359,113 คน

ต่อมาคือ ปัตตานี มี 637,806 คน ชาย 314,836 คน หญิง 322,970 คน และ ยะลา เป็นจังหวัดที่มีคนน้อยที่สุดในบรรดา 4 จังหวัดนี้ คือ 470,691 คน แยกเป็นชาย 234,166 คน หญิง 236,525 คนข้อมูลจาก กระปุก ดอทคอม