มาลองทดสอบแล้วทายนิสัยเจ้าของเด้อพี่น้อง
วิธี "อุซะอุซะ" เป็นการวินิจฉัยสมองคนเฮาว่าเกิดจากสมองซีกได๋
เริ่มต้น กะสำรวจจะของก่อนเด้อ
1. ประสานมือกัน แล้วเบิ่งว่านิ้วได๋ทับนิ้วได๋
ถ้าหัวแม่มือขวาอยุ่ข้างล่าง กะคือ"อุ" เวลาฟังกับรู้สึกนี่กะสิใช้สมองซีกขวาเป็นหลัก
ถ้าหัวแม่มือซ้ายอยุ่ข้างล่าง อันนี้กะเป็น "ซะ" เวลาฟังกับรู้สึกกะใช้สมองซีกซ่ายเป็นหลัก
2. เอาแขนคล้องกัน (กอดเอิก ) แล้วเบิ่งว่าแขนได๋ทับแขนได๋
ถ้าแขนขวาอยุ่ล่าง เป็น "อุ" เวลาฟัง เว้ากับคิด อันนี้สิใช้สมองซีกขวาเป็นหลัก
ถ้าแขนซ่ายอยุ่ล่าง เป็น "ซะ" เวลาฟัง เว้ากับคิด ใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก

บาดทีเนี้ยมาลองเบิ่งว่าตะของเป็นคนแบบได๋
"อุอุ" เป็นคนที่ใช้สมองซีกขวาเป็นหลักในการจัดการเรื่องราวต่าง ๆ กับการแสดงออก
สิเป็นคนร่าเริง กระฉับกระเฉงตลอดเวลา เป็นคนแข็งๆ ซื่อๆ เพื่อน ๆ กะสิบอกว่าเป็นคนตลกกับเปลี่ยนแปลงง่าย พวก"อุอุ" เนี่ย สิเป็นคนประเภทที่ว่า ถ้าฮู้ว่าสิมีอันตรายมาสิหนีอย่างเร็ว สิไม่ค่อยจมอยุ่กับปัญหาทอได๋
"อุซะ"เป็นคนที่มักคอยสังเกตุควมฮุ้สึกคนอื่น มักสิคิดเถิงอีกฝ่ายนึง ว่าสิต้องปฏิบัติตัวกับดีให้ดี ๆ มักสิเอาตัวเองออกรับก่อน เป็นคนใจอ่อนง่าย สิไม่ยอมเว้าคำว่า "ไม่" เป็นอันขาด
"ซะอุ" เป็นคนอ่านบรรยากาศได้เก่งคัก ถนัดในเรื่องติดต่อสื่อสารกับผุอื่น พ่อกันกับไผเทือแรก กะเป็นมิตรกับเขาได้เลย อยู่นำแล่วสบายใจ มักสิเถืกยกให้เป็นหัวหน้าจากซุมเดียวกัน เพราะว่าเบิ่งเขาเป็นอย่างดี จนบางทีกะยุ่งเรื่องของเขาเกินไป
"ซะซะ" เป็นคนใช้สมองซีกซ่ายเป็นหลักในการจัดการงานเรื่องต่าง ๆ การแสดงออกบ่อว่าสิเป็นอีหยังสิคิดเป็นทฤษฎีตลอด เป็นซุมที่บ่มักแสดงออกทางควมฮัก มั่นใจตัวเองสูง มักควมยุติธรรม แล่วกะบ่อมักคนที่เรื่อยๆ เฉือย ๆ
เป็นจังได๋ ตะของเป็นคนแบบได่หล่ะ บาดทีเนี่ย