ขอบคุณนะ…ความรัก
ที่สอนให้ฉันรู้จักกับความปวดร้าว
ให้ได้พบเจอ-เรียนรู้เรื่องราว
สอนให้ฉันแกร่งกร้าว จนพอจะทิ้งใคร
ขอบคุณนะ…คนรัก
ที่ทำให้ฉันได้รู้จักกับความอ่อนไหว
ได้เรียนรู้ว่าการร้องไห้ไม่เคยช่วยอะไร
สอนให้รู้ว่าหัวใจเข้มแข็งแค่ไหนก็อ่อนไหวได้เท่ากัน
ขอบคุณนะ…หัวใจ
ที่เข้มแข็งจนพอจะทิ้งใครที่เคยเฝ้าฝัน
ขอบคุณที่แกร่งพอจะตัดใจ-ทำลายความผูกพัน
เพื่อช่วยต่อลมหายใจของฉัน…ที่มันกำลังจะหมดไป....