สิ้นสุดที่ความเจ็บปวด.....ดีกว่าเจ็บปวดไม่มีวันสิ้นสุด:):)