...การฝึกใจ...หลวงพ่อชา สุภัทโท

...การฝึกใจ...ใจของเรานี่มันอยู่ในกรง
ยิ่งกว่านั้นมันยังมีเสือที่กำลังอาละวาดอยู่ในกรงนั้นด้วย
ใจที่มันเอาแต่ใจของเรานี้
ถ้าหากมันไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการแล้ว มันก็อาละวาด
เราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนา ด้วยสมาธิ
นี้แหละที่เราเรียกว่า ...การฝึกใจ...


คัดลอกจาก...
การฝึกใจ
จงอยู่กับปัจจุบัน อย่าจมอยู่กับอดีต