เคล็ดลับ วิธีทำให้คนรัก กลับคืนมา

วิธีให้คนรักลับมาหาเราก็คือ หาของใช้ส่วนตัวของคนรักมา 2 ชิ้น ไม่ควรเป็นของมีค่าเพราะจะต้องทิ้งไป เมื่อหาได้แล้วให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

ให้นำของชิ้นแรกไปวางไว้เบื้องหน้าเรา มือซ้ายถือของชิ้นที่สองให้แน่น แล้วแบมือขวายื่นออกไปข้างหน้า

จากนั้นงอนิ้วโป้งเข้ามา แล้วพูดชื่อของคนรัก
งอนิ้วกลางเข้ามา แล้วพูดชื่อของคนรัก
งอนิ้วก้อยเข้ามา แล้วพูดชื่อของคนรัก
งอนิ้วชี้เข้ามา แล้วพูดชื่อของคนรัก
งอนิ้วนางเข้ามา แล้วพูดชื่อของคนรัก


ให้แบมือทำซ้ำใหม่ไปเรื่อย ๆ จนครบ 10 รอบ ในขณะที่ทำพิธีอยู่ควรตั้งจิตใจให้แน่วแน่และมีสมาธิ มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเพื่อที่ผลออกมาจะได้เป็นดั่งหวัง เมื่อทำครบ 10 รอบแล้วให้ใช้มือจับของทั้ง 2 สิ่งไว้รวมกัน แล้วเดินไปทางทิศที่บ้านของคนรักอยู่ นับไป 107 ก้าว แล้วยกของสิ่งนั้นขึ้นมาระหว่างหัวคิ้วแล้วโยนออกไปข้างหน้า แล้วหันหลังเดินกลับทันที หลังจากนั้นคนรักของคุณก็จะกลับมาหาคุณตามที่คุณต้องการ ...

หมายเหตุ : วิธีทำให้คนรักกลับมาหาเรานั้น จะใช้ได้เฉพาะกับคู่รักที่เข้าใจผิดกัน หรือเพิ่งแยกกันอยู่ได้ไม่นาน วิธีนี้ไม่สามารถใช้กับคู่รักที่จากกันเป็นระยะเวลานานแล้ว หรือไปมีคนแฟนใหม่ หรือการจากกันเพราะว่ามีคู่ครองอยู่ก่อนหน้าแล้ว


ข้อมูลจาก Forward Mail
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต