๐ "มองเป็น (ก็) เย็นใจ" ๐

มนุษย์ทุกคนล้วนมี "โลกทัศน์" คือปรัชญาในการดำเนินชีวิต
เรานับถือปรัชญาอย่างไร ก็จะดำเนินชีวิตไปอย่างนั้น

ในฐานะชาวพุทธ เราควรถือปรัชญาที่ว่า "เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้"
พอถือปรัชญาอย่างนี้ เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิต คือ บทเรียน
เมื่อมองทุกอย่างเป็นบทเรียน ชีวิตก็มีแต่กำไร
เกิดอะไรขึ้นมา ก็ได้ปัญญาตลอด
คนที่ชอบเรียนรู้......ทุกข์แค่ไหน ก็ไม่มีทางฆ่าตัวตาย.


:: ท่านมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) ::