ข้าจักวันทาน้อม พุทธคุณองค์ประเสริฐ
เทิงพระธรรมพร่ำพร้อม พระสงฆ์น้อมพร่ำกัน
ขอจงมาโฮมตุ้ม บังเหตุโรคา
อย่าให้มีภัยสัง แล่นกุมมาใกล้
สัพพะภัยให้ไกลเสี่ยง อันตรายไกลห่าง
โพยพยาธิฮ้าย หนีให้ห่างไกล
องค์กษัตริย์ธิราชไท้ ขอน้อมเกศเกศา
ขอจงบารมีปก อย่ามียามฮ้อน
กราบบิดามารดรเจ้า รวมปราชญ์ปางบรรพ์ พุ้นเด้อ
ครูอาจารย์ ชื่นชมเซซ้อง
ข้าจักโฮมความฮู้ เขียนผญาเติมต่อ
ขอให้ลุมาดแม้ง สมข้าปรารถนา
ขอให้ความคิดข้า เร็วไวใสส่อง
เป็นผญาค่องน่อง ให้คนได้ล่ำลือ พู้นเด้อ
ธ.ที่ราบสูง::)