กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ♥เหตุแห่งความรัก♥

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  617

  ♥เหตุแห่งความรัก♥


  ♥เหตุแห่งความรัก♥


  ปุถุชนผู้ยังละกิเลสไม่ได้ เกิดมาก็ย่อมต้องมีความรักทั้งหญิงและชาย
  พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ใน
  สาเกตชาดก พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ดังนี้

  “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค
  เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ
  หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส”

  “ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ
  คือด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑

  เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ
  ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ประการ คือน้ำและเปือกตม ฉะนั้น”

  จึงจะเห็นว่าการที่หญิงชายมารักกัน ชอบกัน
  และอาจได้อยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ

  แต่มีปัจจัยมาจาก ๒ ประการดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุให้รู้
  แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ ฯลฯ อีกมากมาย  ♥เหตุแห่งความรัก♥

  “คู่”

  บุพเพสันนิวาส คือ การได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ
  จนส่งผลให้ได้มาเป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน
  ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้น

  แต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาสหมายถึง
  การที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้
  เช่น พี่กับน้อง พ่อกับลูก แม่กับลูก เพื่อน ครูกับศิษย์ นายกับบ่าว เป็นต้น

  การที่มีบุพเพสันนิวาสร่วมกันนี้
  เมื่อเกิดมาร่วมกัน ก็มักจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมา
  ทำอะไรตามกัน มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข

  เนื้อคู่

  คือ หญิงและชายที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติ

  คู่ครอง

  คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบัน

  คู่กรรม

  คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา แต่มักไม่มีความสุข

  เนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกัน
  หรือวิบากกรรมที่มีต่อกันมาส่งผล
  เช่น อาจเคยทำบาปร่วมกัน หรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเป็นต้น

  คู่บารมี

  คือ เนื้อคู่ที่ได้ติดตามกันมา ส่งเสริมกันและกันในทางที่ดี
  ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ถ้วน
  และจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้

  มักใช้คำนี้กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับ ๑
  ที่จะได้เป็นคู่ครองกับในชาติสุดท้าย


  ♥เหตุแห่งความรัก♥


  เหตุแห่งการได้อยู่ร่วมกัน


  ดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุที่หญิงชายได้รัก
  และได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมี ๒ ปัจจัย คือ

  • การได้อยู่ร่วมกันในกาลก่อน
  • การได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบัน

  เนื่องจากวัฎสงสารยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นและที่สุดไม่ได้
  หญิงชายแต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคน

  แต่ละชาติที่เกิดมาก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่ได้หลายๆ คนพร้อมกัน
  หรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้

  กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้น
  หญิงชายนั้นก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิดที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบัน
  ซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไป

 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  617  ลำดับของเนื้อคู่

  เพราะเหตุที่แต่ละคนมีเนื้อคู่จำนวนมากมาย
  จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าแล้วใครกันเล่า
  ที่สมควรจะได้อยู่เป็นคู่ครองกันมากที่สุด
  และจะมีวิธีการเลือกอย่างไร

  แม้จะมีเนื้อคู่จำนวนมากมาย
  แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขที่สุด
  เมื่อพบหน้ากันแล้วไม่อาจตัดใจรักให้ขาดจากกันได้

  บุคคลนี้คือเนื้อคู่ที่ได้อยู่ร่วมกันมามากที่สุดเป็นแสนเป็นล้านชาติ
  เป็นเนื้อคู่ลำดับที่ ๑ กฎแห่งกรรมจะจัดสรรการมีคู่ไว้ให้เราเรียบร้อย

  คือ หากเรามีเนื้อคู่เกิดมาพร้อมกัน
  ใจเราจะเป็นผู้เลือกเนื้อคู่ลำดับต้นเสมอ
  เมื่อเลือกแล้วคู่ลำดับอื่นเขาจะหลีกทางและไปหาคู่ของเขาต่อไป

  แต่กฎแห่งกรรมอีกเช่นกัน
  ที่บางชาติ กลับทำให้คู่ลำดับต้นๆ ได้มาพบกันทีหลัง
  หลังจากที่อีกฝ่ายได้เลือกคู่ครองไปแล้ว

  ซึ่งแม้จะได้พบกันทีหลัง แต่เพราะเป็นคู่ลำดับต้น
  จิตใจของทั้งคู่ก็จะร้อนรนทนไม่ไหว
  จึงต้องรักกันอีกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้ต้องหัก
  ต้องบังคับฝืนใจกันอย่างเต็มกำลัง

  กล่าวกันว่าแม้พระภิกษุผู้มั่นคงในศีล
  เมื่อได้เจอเนื้อคู่ลำดับต้น ๆ ยังทนไม่ได้
  ต้องสึกหาลาเพศมาอยู่กับเนื้อคู่ของตนจนได้

  เหตุที่เนื้อคู่ลำดับต้นมาเกิดในชาติภพเดียวกัน
  แต่กลับไม่สมกันนั้น มีเหตุเดียว
  คือ กรรมพลัดพรากได้มาส่งผลเป็นวิบากแก่ทั้งคู่อย่างร้ายแรง

  หากกรรมนั้นใกล้จะหมดผล
  เขาทั้งสองก็อาจได้เป็นคู่ครองกันในชาตินั้น

  แต่หากกรรมนั้นยังรุนแรงอยู่
  ทั้งสองก็ต้องทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมนั้นให้หมด
  แล้วจึงจะได้มีวาสนาอยู่ร่วมกันในชาติต่อ
  เหตุที่อกหักผิดหวังในความรัก

  นอกจากการผิดหวังจากเนื้อคู่ลำดับต้นๆ ซึ่งเกิดจากกรรมพลัดพรากแล้ว
  บางครั้งคนเราก็อาจต้องผิดหวังในความรัก
  โดยมีเหตุมาจากกรรมทั้งสิ้น

  คืออยู่กับคู่ครองไม่มีความสุข
  ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำหรือมีปัญหาให้ทุกข์ใจตลอด

  เหตุที่เป็นดังนี้ แสดงว่าคู่ครองนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ลำดับที่ ๑-๕
  เนื่องจากกรรมจากการเป็นคนไม่ดี ไม่มีศีลธรรม
  ส่งผลให้ไม่ได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆ

  หรืออาจเป็นเพราะทั้งสองไม่ใช่เนื้อคู่กัน
  แต่ทั้งคู่เป็นศัตรูคู่อาฆาต ได้เคยผูกใจเจ็บกันมา
  ชาตินี้จึงต้องมาแก้แค้นกันเอง
  และแรงอาฆาตได้ผลักดันให้ทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน
  และแก้แค้นกันเองตามแรงอาฆาตนั้น

  หรือบางคนรักเขาข้างเดียว อกหักบ่อยครั้ง
  โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้สนใจด้วยเลย
  เหตุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอดีตชาติเคยอาฆาตเขาไว้
  แต่เขาไม่ได้อาฆาตตอบและไม่ได้ถือโกรธด้วย
  ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียว
  อย่างนี้ไม่ได้เป็นเนื้อคู่ เป็นเพียงคู่กรรมเท่านั้น

 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  617  ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่ร่วมกัน

  เมื่อความรักหวานชื่น
  คู่ครองทั้งหลายย่อมต้องอยากเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอีก
  ซึ่งผลกรรมก็ได้จัดสรรการเกิดมาเป็นคู่ครองกันอีกตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

  แต่นอกจากการรอให้กรรมเป็นตัวจัดสรรแล้ว
  เรายังสามารถเลือกที่จะได้พบ
  และอยู่เป็นคู่ครองกับเนื้อคู่ของเราได้ในอนาคต โดยการอธิษฐาน

  แต่แม้จะมีอธิษฐานร่วมกัน สุดท้ายการได้อยู่ร่วมกัน
  ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมอยู่ดี

  การอธิษฐานนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษคือ

  ในด้านประโยชน์ ทำให้เนื้อคู่ทั้งสอง
  มีโอกาสกลับมาเป็นคู่ครองกันในชาติต่อๆ ไป ได้ง่าย

  แต่ในแง่ของโทษ บางครั้งก็ทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติสุข
  เช่น หากเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้ไม่ได้มาเกิด
  หรือมาเ กิดแล้วแต่ยังไม่ได้พบกัน

  ฝ่ายที่รออยู่จะไม่สามารถมีคู่ได้ จิตใจไม่รักใคร
  หรือแม้จะได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆ
  แต่ก็มีเหตุให้ไม่สมหวังทุกครั้งไป
  เนื่องจากแรงอธิษฐานนั้นฉุดรั้งไว้
  หรือบางครั้งจิตใจมีสังหรณ์อยู่เสมอว่ารอคอยใครอยู่
  ทั้งที่ไม่รู้ว่ารอคอยใคร  การแก้ปัญหาเรื่องอธิษฐาน

  หากแน่ใจว่าเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้คงไม่ได้พบเจอกันแน่แล้ว
  หรืออยากจะปล่อยวางเพื่อมีโอกาสได้ตัดสินใจกับเนื้อคู่ลำดับอื่น

  สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงอธิษฐานขออนุญาตเนื้อคู่ว่า
  ขอละคำอธิษฐานนั้น ขอให้ชีวิตได้พบเนื้อคู่ที่สมกัน
  และได้ใช้ชีวิตคู่อย่างปกติและมีความสุข

  คู่บารมี

  สุดท้ายคือเรื่องของคู่บารมี
  เป็นคู่สำคัญ เป็นคู่ที่ยาวนาน

  เพราะต้องร่วมกันสร้างบารมีขณะที่ฝ่ายหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์
  และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเนื้อคู่ที่จะเคียงข้างกันไป

  การเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องการกำลังใจที่เข้มแข็ง มั่นคง
  และเสียสละความสุขทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของสัตว์โลก
  พระโพธิสัตว์นั้นต้องใช้เวลายาวนานมากในการสร้างบุญบารมี
  กว่าที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

  อย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาถึง ๒๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
  และอย่างช้าก็เนิ่นนานจนถึง ๘๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัปเลยทีเดียว
  [พระนางมัทรี : คู่บารมีพระโพธิสัตว์เวสสันดร]


  คนที่ตั้งใจเป็นคู่บารมีจึงต้องมีความเสียสละ
  และเด็ดเดี่ยวไม่แพ้กันบุคคลผู้ปรารถนาเป็นคู่บารมีนั้น

  จะเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากที่สุด
  ได้เป็นคู่ครองกันมากที่สุด
  และเป็นเนื้อคู่ลำดับ ๑ อย่างเที่ยงแท้

  การเป็นคู่บารมีนั้นลำบากมากยิ่งนัก
  เพราะคนเป็นคู่บารมีนั้นจะต้องพบกับสิ่งต่อไปนี้

  คือ ต้องเกิดเป็นผู้หญิง ไม่ได้เกิดเป็นผู้ชาย
  ต้องช่วยพระโพธิสัตว์ทำงานอย่างเต็มกำลัง
  ในบางชาติอาจต้องร่วมสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์

  เช่น ต้องสละชีวิตร่วมกัน ต้องถูกบริจาคลูก
  หรือตัวเองเพื่อเสริมบารมีให้พระโพธิสัตว์ เป็นต้น

  ตราบใดที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  คู่บารมีนั้นก็ยังไม่มีโอกาสบรรลุโลกุตรธรรมได้  ที่มา : คุณอังคาร
  http://www.kanlayanatam.com/sara/sara89.htm

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •