การนุ่งน้อยห่มน้อยมาวัดใจใกล้เป็นคนป่า (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
(คติธรรม..ป้ายที่ติดไว้เตือนสติใจคนที่นุ่งน้อยห่มน้อยเข้ามาวัดภายในวัดหนองป่าพง


การนุ่งน้อยห่มน้อยมาวัดใจใกล้เป็นคนป่า