ใจประสงตั้ง หวังชมแก้มอ่อน
ไผสิชมก่อนอ้าย คองถ่าเพิ่งมือ
พี่สิเพพังม้าง ฝ่าแดนกลางให้ขาดถ่อง
พังเทิงอุแอ่งน้ำ ให้เป็นเฟื้องทั่วเฮือน แท้แหล่ว
::)::)