เสน่ห์สาวอีสาน


♥~ เสน่ห์สาวอีสาน ~♥


ฟังพี่แกะเล่าแต่สาวเหนือ แล้วรู้สึกเห็นใจสาวอีสานที่ถูกมองข้าม

ความจริงสาวอีสานนั้น ใจสู้ อดทน กตัญญู จนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโลก

ในต่างประเทศนั้น จะรับรู้ถึงคุณความดีของสาวอีสานบ้านเราอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อน

จะเห็นได้ว่า ชายชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรา แล้วมาตกหลุมรัก ขอแต่งงานกับสาวในประเทศของเรา

มักจะเป็นสาวอีสานมากที่สุด ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจสมรสกับชายต่างชาติของหญิงอีสานได้ให้เหตุผลว่า

เนื่องจากการเห็นตัวอย่างชายไทยที่ขาดความรับผิดชอบในครอบครัว ส่วนใหญ่นิยมดื่มสุรา

เล่นการพนัน และเที่ยวเตร่ ทำให้ฝ่ายหญิงในหมู่บ้านเอือมระอาต่อพฤติกรรมของชายไทย

บางครอบครัวฐานะยากจน มีหนี้สิน และต้องเลี้ยงดูบุตรและพ่อแม่ที่ชรา ผู้ชายที่เป็นสามีทิ้งภาระครอบครัวหนีไป

และอีกอย่างชาวต่างชาติไม่ถือสาในกรณีที่ฝ่ายหญิงผ่านการสมรส และมีบุตรกับสามีเก่ามาแล้วนั้น ไม่ถือเป็นประเด็นปัญหา

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ทั้งนี้ภาพของหญิงอีสานที่ชาวต่างชาติมองว่า หญิงไทยมีความอ่อนน้อมและสุภาพ มีคุณสมบัติเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูง

สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมฝ่ายสามีได้ดี เป็นที่รักใคร่ของครอบครัวฝ่ายสามี มีเสน่ห์ดึงดูด

แม้จะมีอุปสรรคด้านภาษา แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ในระยะต่อมา

หลังจากที่หญิงอีสานตกลงปลงใจสมรสกับชาวต่างชาติ และเดินทางตามสามีไปต่างประเทศแล้ว

ผู้หญิงอีสานทุกคนมีความรับผิดชอบสูง จะจัดสรรเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่และบุตรในประเทศไทย

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการศึกษาของบุตร

***********

หญิงไทยงามเลิศล้ำ........ จรรยา

พิชิตชายทั่วโลกา.......... อ่อนได้

งามจริตกายา............... โสภาค

อีกกตัญญูไซร้............ ต่อผู้มีคุณ