ต้นนี่คือต้นหยัง

เห็นดอกมันงามนั่นน๊า

ไปปราจีนบุรีมา ผมเห็นว่างามเลยเก็บมาฝาก


ถามจักหน่อยแน


ถามจักหน่อยแน