บุญขอดสิม กะคือ เมื่อมีการสร้างอุโบสถเสร็จแล้วจัดให้มีการทำบุญฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตรนั่นเอง