กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

Blogger
 1. #1

  ความดันโลหิตสูง (Hypertension)


  โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่ง โดยจะตรวจพบความดันโลหิต อยู่ในระดับที่สูงกว่าปรกติเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน
  ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ในปี 1999 ว่า ผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140 /90 มม.ปรอทถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
  และ การที่ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต ฯลฯ

  โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ที่มีความดันโลหิตสูงมักจะไม่รู้ตัวว่าเป็น เมื่อรู้ตัวว่าเป็นส่วนมากจะไม่ได้รับการดูแลรักษา
  ส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องจากไม่มีอาการทำให้คนส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้ความสนใจ เมื่อเริ่มมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนแล้วจึงจะเริ่มสนใจและรักษา
  ซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร
  การควบคุมความดันโลหิตให้ปกติอย่างสม่ำเสมอ สามารถลดโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
  หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็นข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป


  ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต
  ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

  อายุ ส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้น ความดันโลหิตจะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ขณะอายุ 18 ปีความดันโลหิต เท่ากับ 120/70 มม.ปรอท
  แต่พออายุ 60 ปี ความดันโลหิต อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 140/90 แต่ก็ไม่ได้เป็นกฏตายตัวว่าอายุมากขึ้นความดันโลหิตจะสูงขึ้นเสมอไป อาจวัดได้ 120/70 เท่าเดิมก็ได้
  เวลา ความดันโลหิตจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่เท่ากันตลอดวัน ตัวอย่างเช่น ในตอนเช้าความดันซิสโตลิกอาจจะวัดได้ 130 มม.ปรอท
  ขณะที่ ตอนช่วงบ่ายอาจวัดได้ถึง 140 มม.ปรอท ขณะนอนหลับอาจวัดได้ต่ำถึง 100 มม.ปรอท เป็นต้น

  จิตใจและอารมณ์ พบว่ามีผลต่อความดันโลหิตได้มาก ขณะที่ได้รับความเครียด อาจทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติได้ถึง 30 มม.ปรอท
  ขณะที่พักผ่อนความดันโลหิตก็จะสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ เมื่อรู้สึกเจ็บปวดก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้เช่นกัน
  เพศ พบว่าเพศชายจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้บ่อยกว่าเพศหญิง
  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีบิดาและมารดา เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติในครอบครัว
  สิ่งแวดล้อม ที่เคร่งเครียด ก็ทำให้มีแนวโน้มการเป็นโรคความดันสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
  สภาพภูมิศาสตร์ ผู้ที่อยู่ในสังคมเมืองจะพบภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าในสังคมชนบท

  เชื้อชาติ พบว่าชาวนิโกรอเมริกันความดันโลหิตสูงมากกว่าชาวอเมริกันผิวขาว
  ปริมาณเกลือที่รับประทาน ผู้ที่รับประทานเกลือมากจะมีโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่รับประทานเกลือน้อย
  ตัวอย่างเช่น ชาวญี่ปุนตอนเหนือรับประทานเกลือมากกว่า 27 กรัม/วัน มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถึง 39%
  ส่วนชาวญี่ปุ่นตอนใต้รับประทานเกลือวันละ 17 กรัม/วัน เป็นมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพียง 21%  ระดับความรุนแรง

  ระดับที่ 1 ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ค่าความดันโลหิต ระหว่าง 140-159/90-99 มม.ปรอท
  ระดับที่ 2 ความดันโลหิตสูงระยะปานกลาง ค่าความดันโลหิต ระหว่าง 160-179/100-109 มม.ปรอท
  ระดับที่ 3 ความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง ค่าความดันโลหิต มากกว่า 180/110 มม.ปรอท
  การวัดความดันโลหิตควรจะวัดขณะนอนพัก ควรวัดซ้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นความดันโลหิตสูงจริงๆ  อาการของผู้ป่วย

  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจจะไม่มีอาการใดๆ เลย หรืออาจจะพบว่ามีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ และเหนื่อยง่ายผิดปกติ อาจมีอาการแน่นหน้าอกหรือนอนไม่หลับ

  ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 2 กรณีด้วยกันคือ

  กรณีที่ 1 ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงโดยตรง ได้แก่ภาวะหัวใจวายหรือหลอดเลือดในสมองแตก
  กรณีที่ 2 ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดแดงตีบหรือตัน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ หลอดเลือดสมองตีบ เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือหลอดเลือดแดงในไตตีบมากถึงขั้นไตวายเรื้อรังได้
  จากข้อมูลทางการแพทย์ระบุไว้ว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและไม่ได้รับการรักษาจะเสียชีวิตจากหัวใจวายถึง 60-75 %
  เสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองอุดตัดหรือแตก 20-30 % และเสียชีวิตจากไตวายเรื้อรัง 5-10 %  ภาวะแทรกซ้อน
  หัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้ผนังหัวใจหนาตัวและถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผนังหัวใจจะยืดออกและเสียหน้าที่ ทำให้เกิดหัวใจโต และหัวใจวายได้ในที่สุด
  อาจเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก ทำใหเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ ถ้าเป็นเรื้อรัง อาจกลายเป็นโรคความจำเสื่อม สมาธิลดลง
  เลือดอาจไปเลี้ยงไตไม่พอ เนื่องจากหลอดเลือดเสื่อม ทำให้ไตวายเรื้อรังและภาวะไตวายจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอีก
  หลอดเลือดแดงในตาจะเสื่อมลงอย่างช้าๆ อาจมีเลือดที่จอตา ทำให้ประสาทตาเสื่อม ตามัวลงเรื่อยๆ จนตาบอดได้


  ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีความดันโลหิตสูง

  1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น การเดินเร็วๆ วิ่งเหยาะ หรือว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ควรออกกำลังกายประมาณ 15-20 นาที อย่างน้อย 3-6 ครั้ง/สัปดาห์
  2. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด เพื่อลดปริมาณเกลือซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตสูงได้
  3. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่
  4. ลดความเครียดของงานและภาวะแวดล้อม
  5. ลดน้ำหนักตัว โดยเฉพาะในรายที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน ความอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคความดันโลหิตสูง
  6. รับประทานยาและพบแพทย์สม่ำเสมอ เพื่อตรวจวัดความดันโลหิตและปรับยาให้เหมาะสม


  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 2. #2
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ ตรี ศรีเมืองใหม่
  วันที่สมัคร
  Apr 2006
  ที่อยู่
  หนุ่มอุบล คนศรีเมืองใหม่
  กระทู้
  4,876
  ขอบคุณจ้าคุณพยาบาล..ที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลทั่วไป

 3. #3
  อิอิ...ไปจำเขามาอีกเทือหนึ่งดอกจ้าอ้าย ลำพังความรู้เจ้าของคือสิบรรยายเป็นโตหนังสือบ่ได้หลายปานนี่
  เห็นว่าคนรอบข้างเป็นกะเลยไปศึกษาค้นคว้ามาสู่อ่านจ้า

 4. #4
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9
  ข้อมูลดีมากค๊าน้องติ๋ม บัดเจ๊คอลเรสฯสูงนิดนึงอ่ะ 232 ขนาดเลือกกินนะนิยังขึ่นขนาดนิ

 5. #5
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ หล่อร้อยเมตร
  วันที่สมัคร
  Feb 2007
  กระทู้
  1,944
  สาเหตุที่ทำให้เกิดความดันสูงกะคือ ไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดตีบ เวลาหัวใจบีบ ส่งเลือดไปยังเส้นเลือดต่างๆเลือดเดินทางบ่สะดวก กะก่อให้เกิดภาวะความดันสูงครับ หรือบางคนเลือดข้นหนืดหลายกะเป็นได้ ฉะนั้นกินไขมันให้น้อยลง แล้วกะออกกำลังกายหลายๆครับ

 6. #6
  แม่นแล้วจ้าคุณหมอหล่อ8) สาเหตุหลักกะคือไขมัน แต่ร่างกายของคนเฮากะขาดไขมันเลยบ่ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่สิต้องกิน
  แต่กินไขมันอย่างไรจังบ่เกิดโทษ และไขมันอะไรบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรา

  ไขมันชนิดนี่ควารหลีกเลี่ยงเพราะบ่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  ไขมันจากสัตว์ เช่น หมู วัว แกะ ห่าน เป็ด ผลิตภัณฑ์จากนมที่มี%ไขมันสูงๆ น้ำมันหมากพร้าว และน้ำมันปาล์ม
  แล้วมาเบิ่งไขมันที่ร่างกายควรสิได้รับและมีประโยชน์บ้าง
  น้ำมันหมากกอก(Oliven) เมล็ดถั่วต่างๆ อะโวคาโด(Avokado)
  น้ำมันจากปลาทะเลน้ำลึก
  น้ำมันพืช เช่น น้ำมันองุ่น น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันข้าวโพด และ ซิอิ๊วขาว เป็นต้น

  แต่กะอย่าไปกินหลายเด้อหละ เห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมไขมัน1กรัมให้พลังงาน38kj
  ตัวอย่าง....พลังงานที่ร่างกายควรจะได้รับต่อ1วัน
  อายุ..................................ชายkj/วัน................หญิงkj/วัน
  15ปี.................................11.888..................8.800
  18-22ปี........................... 12.200..................8.800
  23-50ปี............................11.300..................8.400


  ผลที่แสดงให้เบิ่งหนี่คือผลลัพท์จากอาหารทุกชนิดที่กินเข้าไปภายใน1วันเด้อจ้า
  อันนี่ตามที่ติ๋มเรียนมาเด้อจ้า คั่นแปลหม่องใด๋บ่ถืกกะขออภัย เพราะติ๋มเรียนอยู่เมืองนอกจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •