คนคือคนและคือคน

""การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน ไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม"""


มีสิ่งที่ควรนึกไว้เสมอว่า..... คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบอยู่ในนั้น

อย่าตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว

อย่าคาดหวังกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่างที่ทุกคนอยากให้เป็น

อย่าให้เวลากับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวทั้งนั้น

อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะนั้นทำให้เค้า ไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองอยู่เลย

อย่าควบคุมชีวิตคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษย์มักหาวิธีการแทรกตัวเพื่อออกมาจากกฏ

อย่าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากเกินไปเพราะว่าถ้าคนๆนั้นสามารถหลุดออกจากที่นั่นได้คุณจะกลายเป็นคนแรกที่เสีย ใจที่สุดทันที+++++++++++


ลองมองดีดี มองให้ดีดี ว่าคนคือคนและคือคนนั่นเอง

ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลย..
ไม่ใช่ภาพวาดที่สวยงามคงที่ตลอดเวลา แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองด้านเสมอ ....
อยากรู้จักใครสักคนต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ ไม่ใช่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเขา...
และสุดท้ายคนที่ต้องพบกับความเจ็บปวดคือตัวของคุณเองจาก Fw mail