ความฝัน...คนเรียนถาปัด


โดยหมาน้อย
ฝันเจ้าเอยเคยวาดหวังเอาไว้
เกินคว้าไขว่ใจลึกรู้สึกฝัน
หวังเกินสิ่งฝันไกลในชีวัน
ด้วยใจฉันหวังดั่งที่ตั้งใจ


ฝันไปว่าอยากเป็นเช่นนักเขียน
ทุ่มใจเรียนช่างก่อสร้างทางเลือกใส
ศิลปะแขนงหนึ่งงามวิไล
ศาสตร์ศิลป์ไทยสถาปัตยทางรูปทรง


ไว้ผมเผ้ารุงรังปานคนบ้า
แต่ทว่าชอบเซอๆเพราะลุ่มหลง
แต่งตัวปอนนอนวัดขัดใจปลง
วิถีส่งเปลื้อนศิลป์กินเกาะรุม


พะลุงลังเที่ยวหอบม้วนกระดาษ
เหมือนประกาศหอบฟางอย่างที่สุม
ใส่ลีวายห้าศูนย์หนึ่งลืมปิดดุม
เพราะใจทุ่มใส่ผลงานการนอนลืม