กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: มาดู..ต้นกำเนิดความหมายของ...สวัสดี

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ต้นข้าว
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  กระทู้
  588

  มาดู..ต้นกำเนิดความหมายของ...สวัสดี


  มาดู..ต้นกำเนิดความหมายของ...สวัสดี


  ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 สวัสดี หมายถึงความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง คำทักทาย หรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน

  สวัสดี ในส่วนที่นำมาใช้เป็นคำทักทายนั้น พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ได้เล่าถึงต้นเหตุเดิมไว้ว่า เจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียงได้ใช้คำ "ราตรีสวัสดิ์" ลงท้ายคำพูดเมื่อจบการกระจายเสียงตอนกลางคืน โดยอนุโลมตามคำว่า "กู๊ดไนต์" (Goodnight) ของอังกฤษ แต่มีผู้ไม่เห็นด้วย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จึงขอให้กรรมการชำระปทานุกรมของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น ช่วยคิดหาคำให้ ตกลงได้คำว่า "สวัสดี" ไปใช้ และเมื่อ พ.ศ. 2476 พระยาอุปกิตศิลปสาร ได้นำไปเผยแพร่ให้นิสิต ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เป็นคำทักทายเมื่อพบกัน จึงได้แพร่หลายใช้กันต่อมา

  ครั้นต่อมาในยุคบำรุงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชาติ รัฐบาลในสมัยนั้น ก็เห็นชอบกับการใช้คำว่า "สวัสดี" ในโอกาสแรกที่ได้พบกัน ได้มอบให้กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) ออกข่าวประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2486 ดังต่อไปนี้ (ตัวสะกดและการันต์ในสมัยนั้น)

  "ด้วยพนะท่านนายกรัถมนตรี ได้พิจารนาเห็นว่า เพื่อเปนการส่งเสริมเกียรติแก่ตนและแก่ชาติ ให้สมกับที่เราได้รับความยกย่องว่า คนไทยเปนอารยะชน คำพูดจึงเปนสิ่งหนึ่งที่สแดงภูมิของจิตใจว่าสูงต่ำเพียงใด ฉะนั้นจึงมีคำสั่งให้กำชับ บันดาข้าราชการทุกคนกล่าวคำ "สวัสดี" ต่อกันไนโอกาสที่พบกันครั้งแรกของวัน เพื่อเป็นการผูกไมตรีต่อกัน และฝึกนิสัยไห้กล่าวแต่คำที่เปนมงคล ว่าอะไรว่าตามกัน กับขอไห้ข้าราชการช่วยแนะนำ แก่ผู้ที่อยู่ไนครอบครัวของตนไห้รู้จักกล่าวคำ "สวัสดี" เช่นเดียวกันด้วย" นี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ทางราชการในสมัยนั้นได้กำหนดให้ใช้คำว่าสวัสดี ไว้แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2486

  แต่ปัจจุบันนี้เยาวชนไทย เมื่อพบกันแทนที่จะใช้คำว่า "สวัสดี" กลับนำเอาคำผรุสวาทมาใช้แทน ซึ่งล้วนแต่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเองทั้งสิ้น นับเป็นความเสื่อมทางวัฒนธรรมด้านภาษา และจิตใจอย่างมากที่สุด ในปัจจุบันนี้ มีชาวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมาก ได้พยายามยกมือไหว้และกล่าวคำว่า "สวัสดี-Sawasdee" เพราะเข้าใจวัฒนธรรมของไทยดีขึ้น นับเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยได้ประการหนึ่ง คำว่า สวัสดี ได้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นคำของ "ชาตินิยม" เป็นวัฒนธรรม อันหยั่งรากฝังลึกลงในจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ อากัปกิริยาของการ "สวัสดี" ผนวกกับ ความมีน้ำใจไมตรีของคนไทย และรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ทำให้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำที่มีความหมายมากมายนัก คนไทยควรจะมาร่วมกันดำรงความเป็น "ไทย" ด้วยรอยยิ้มแจ่มใสและคำทักทาย "สวัสดีค่ะ" "สวัสดีครับ"

  ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 2. #2
  นักปราชญ์เมืองอีสาน
  ศิลปินนักแต่ง ผญา
  สัญลักษณ์ของ ศรีสะท้าน
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  กระทู้
  4,179
  โดยนัยหนึ่ง คำว่า สวัสดี นี้เพิ่นน่าสิเอามาจากภาษาสันสกฤตว่า สวสฺติ ซึ่งแปลว่า มีความสุข ปลอดภัย ปราศจากอันตรายฯ ซึ่งภาษาไทยมาแผลง ต เป็น ด ส่วนภาษาปาลีใช้ โสตฺถิ (ความคิดเห็นส่วนตัว)

 3. #3
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,115
  บล็อก
  1
  สวัสดี - สวัสติกะ

  คำว่า "สวัสดี" เป็นคำที่คนไทยในปัจจุบันนิยมใช้เป็นคำทักทายกัน ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางคนก็ไม่ทราบความหมายของคำนี้และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นนำใช้คำนี้
  คำว่า "สวัสดี" มาจากคำสันสกฤตว่า "สฺวสฺติ" ตรงกับคำบาลีว่า "โสตฺถิ" อย่างที่เวลาพระท่านสวดอนุโมทนา จะมีคำบาลีลงท้ายว่า "โสตฺถี ภวนฺตุ เต" ก็แปลว่า "ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน" ตามรูปศัพท์ทั้งคำ "สฺวสฺติ" และ "โสตฺถี" ต่างก็แปลว่า "ขอความดีจงมีแต่ท่าน" คำนี้พระยาอุปกิตศิลปสารเป็นผู้นำมาแนะนำให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ตั้งแต่รุ่นท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ก็พยายามที่จะพัฒนาให้คนไทยเอาอย่างวัฒนธรรมบางอย่างของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรปและอเมริกัน เช่นในการทักทายปราศรัยกัน ฝรั่งใช้ว่า good morning ก็บัญญัติให้ใช้คำว่า "อรุณสวัสดิ์" ถ้าเป็นเวลากลางวัน ฝรั่งว่า good afternoon เราก็บัญญัติใช้ว่า "ทิวาสวัสดิ์" ถ้าเป็นการทักทายกันในยามเย็น ฝรั่งใช้ว่า good evening เราก็บัญญัติใช้ว่า "สายัณห์สวัสดิ์" และถ้าเป็นเวลากลางคืนทักทายกันก่อนเข้านอน ฝรั่งใช้ว่า good night เราก็บัญญัติใช้ว่า "ราตรีสวัสดิ์" นับว่าเราบัญญัติคำใช้ได้ตรงกับความหมายของฝรั่งมาก แทนที่จะใช้ "สวัสดี" ก็ใช้เสียง "สวัสดิ์" ถ้าเป็นตอนเข้าก็ใช้ "อรุณสวัสดิ์" เวลากลางวันก็ใช้ "ทิวาสวัสดิ์" เวลาตอนเย็นก็ใช้ว่า "สายัณห์สวัสดิ์" และถ้าใช้ตอนกลางคืนก็ใช้ "ราตรีสวัสดิ์"

  การให้ศีลให้พรนั้นเท่ากับเป็นการให้กำลังใจแก่บุคคลอื่น แต่ความจริงแล้วเป็นการสั่งสอนให้คนทำความดีมากกว่า เพราะความสวัสดีที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำความดีของผู้นั้นเอง ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี มหาเถระ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้พระราชทานเพลิงศพไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รจนาเป็นบทร้อยกรองเกี่ยวกับคำ "สวัสดี" ไว้ดังนี้

  "สวัสดีของคน นั้นคือผลของงาน

  ที่ให้ความเบิกบาน และสำราญอินทรีย์

  ด้วยบรรดาการงาน อุดมการณ์ของมนุษย์

  รากฐานดีที่สุด ให้มนุษย์เกิดศรี

  เป็นมนุษย์โสภา คนเบิกตาจ้องจับ

  ยิ้มแย้มแถมคำนับ ร้องเชิญครับ "สวัสดี"

  ยังโอภาปราศรัย มานั่งใกล้รับรอง

  เกื้อกูลด้วยสิ่งของ ดังพี่น้องให้ฟรี

  จะออกปากการใด ก็พอใจช่วยเหลือ

  มีแก่ใจเอื้อเฟื้อ แถมจุนเจือด้วยไมตรี

  หากคนเราเกียจคร้าน อุดมการณ์ชีวิต

  จะไร้ญาติขาดมิตร ที่มีจิตอารีย์

  จะมีแต่เพื่อนพาล มีสันดานลามก

  ชวนทำโลกให้รก อุลามกบัดสี

  ไม่มีใครสังคม มานิยมคบหา

  พี่น้องไม่นำพา เห็นเป็นกาลกิณี

  จะเป็นผีก่อนตาย ไม่มีใครสงสาร

  เพราะโทษความเกียจคร้าน ไม่เอางานนี้ซี

  มาเถิดทุกท่าน มาขยันทำงาน

  เลิกเสนียดเกียจคร้าน สันดานพาลเสียที

  ให้เราสุขสำราญ ด้วยแรงงานชีวิต

  เกิดทรัพย์ปกาสิต กำจัดฤทธิ์ภูตผี

  ดูโสภาสรรพางค์ ทุกนายนางสนใจ

  จะไปไหนมาไหน เขาพอใจสวัสดี; สวัสดี !!

  สวัสดีของคน นี่แหละผลของงาน

  ที่ให้ความเกษมศานต์ ประทานความ "สวัสดี" ฯ


  จากคำว่า "สวัสดี" ซึ่งมาจากคำสันสกฤตว่า "สฺวสฺติ" นี้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็มีลัทธิชาตินิยมลัทธิหนึ่งเกิดขึ้นในเยอรมนีและอิตาลี นั่นคือลัทธินาซี ซึ่งมีเครื่องหมายแห่งความสวัสดี ซึ่งเรียกว่า "สวัสติกะ" เป็นสัญลักษณ์ รูปเหมือนกากบาท ที่มีปลายหักไปทางขวา คำนี้มิใช่ภาษาเยอร--มัน ความจริงก็ภาษาสันสกฤตนั่นเอง ทั้งนี้เพราะเครื่องหมายนี้เกิดทางตะวันออกแล้วได้เข้าไปมีอิทธิพลอยู่ในยุโรปในสมัยต่อมา โดยเฉพาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒.

 4. #4
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ Sweet_M
  วันที่สมัคร
  Oct 2007
  ที่อยู่
  USA
  กระทู้
  1,097
  โอ๋ ความเป็นมาเป็นจั๋งซี้นี้เอง.....กะจ่างแล้วจ้า

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,949
  บล็อก
  9
  ชอบคำว่าสวัสดี ฟังแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ลาวดีน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2009
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,175
  บล็อก
  3
  ขอบคุณมากน่ะค่ะ สำหรับความหมายของคำว่า สวัสดี พูดกันบ่อยๆ รู้แล้วว่ามาเกิดจากอะไร
  ถ้างั้นตอนนี้มันดึกแล้วเราก็ใช้ คำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะ ใช้ในตอนกลางคืน อิอิ

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองลำดวน
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  กระทู้
  598
  ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •