เมื่อเธอเหงา..ฉันก้อยืนอยู่ตรงนี้
คอยดูแลคนดีไม่ห่างหาย
ดูแลเธอ..ให้มีสุขทั้งใจกาย
พอความเหงาหาย..เธอก้อลืมว่ามีฉัน
...เธอจะรู้อะไร ในใจฉัน
ว่าทุกวัน ฉันแอบฝันมีเออยู่ข้างข้าง
ในความจริงฉันได้แค่ อยู่ห่างห่าง
แต่ทุกอย่างฉันก้อ เพื่อเธอคนเดียว
..ทำทุกอย่างตามที่เธอนั้นตอ้งการ
หวังประสานหัวใจเธอและฉัน
แต่เธอไม่มองเห็นความสำคัญ
ฉันจึงอยู่แบบเงียบงันทุกวันไป
...ที่พูดไป..ใช่ว่าจะเรียกรอ้ง
ไม่ตอ้งการขอรอ้งเธอ มารักฉัน
ไม่ตอ้งการบังคับใครมารักกัน
แค่อยากรู้สายตาเธอนั้นมีฉัน มากเท่าใด
..หากวันใดวันหนึ่ง..คนอย่างฉัน
หมดสิ้นลมเข้าสัก รู้สึกไหม?
แค่อยากรู้ความรู้สึกของหัวใจ
เธอจะเศร้ามากไม๊การจากไป ฉันไหมเธอ

ฉันมี..ค่า..แค่ไหน?