บ่ได่ตั๋วกินบักส่มเอาคารมมาเป่าใส่....
หวังฮ่วมขึ่นหย่มไม้พอแต่ได่หมากมากิน..ตั้วนาง
บ่ได่ปีนเพียงเค้าหง่าเง้าซูนแต่ปลาย
หากมั่นหมายสิเอาผลตลอดต้นเฮ็ดแนว...พุ่นแหลว