คลิกที่ไปคอนการ์ดแลนด้านล่างของทาร์กบาร์....คลิก properties เลือก general

เชคโปรโตคอลที่เกี่ยวกับมัลติมิเดีย..ในการ์ดแลน