"คึม" ตรงกับคำในภาษากลางว่า รก,หนา,หรือมืด เป็นคำบอกลักษณะนาม ว่า สิ่งที่เห็นนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น คึมหวายหนา ก็หมายความว่า เป็นป่าหวายที่รกหนาเป็นอย่างมาก::)