สินค้าอยู่ในห้าง
ดู ดู แล้วช๊อปกลับไป
สบายใจ๊ สบายใจ
รับใช้ เช็ดถู ดูแลรักษา
ไม่กี่เพลา ก็เก่า ก็พัง
เบื๊อ เบื่อ ซะไม่มี
บุญวางอยู่ทุกที่
เลือก เลือก แล้วช๊อปได้ฟรี
สบายใจ๊ สบายใจ
ไม่ต้องรับใช้
ไม่ต้องรักษา
ไม่มีเวลาจะเก่า จะพัง
ดี๊ ดี
ยิ่งช๊อปมาก ยิ่งได้มาก
ใช้วันนี้ ไปถึงชาติหน้า
เลิ้ศ เลิศ ซะไม่มี