นักการเมืองทุกมื้อนี้...................ไกลห่างคุณธรรม
เข้าไปในสภา...........................หวังกินแต่เมืองบ้าน
บ่มีกลัวเกรงย้าน........................ปวงประชาสิเห็นเงื่อน
พากันเวียนเปลี่ยนเข้า.................คอยเป็นเจ้านั่งเมือง

พวกที่ใส่เสื้อนอก......................มีชื่อว่า ส.ส.
นั่งชูคอในสภา..........................ท่าเอาแต่เงินล้าน
บ่คิดอ่านการสร้าง......................แปลงเมืองให้เฮืองฮุ่ง
ใจพวกเขามามาดมุ่ง..................หาเงินเข้าใส่กระเป๋า นั่นแหล่ว
::)::)