เป็นคำกริยา ตรงกับความหมายในภาษากลางว่า เข้ามารบกวนในขณะที่ บุคคล,กลุ่ม,หรือผู้อื่น กำลังคุยอยู่ หรือทำกิจกรรม อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ เป็นการส่วนตัว

เช่น ในขณะที่หมอลำ เอกชัย คนหล่อ กำลังทำการแสดงหมอลำอยู่นั้น ก็มีผีบ้า คนหนื่ง ขึ้นมา"อวนอัว" บนเวที (โดยการเอาไม้มาแหย่...... อิอิ)::) เป็นต้น