[SIZE="6"]ครันหากได้นั่งบ้าน เป็นเอกสูงศักดิ์
อย่าได้โวโวเสียง ลื่นคนทั้งค้าย
ซื่อว่าเป็นนายนี้ ให้หวังดีดอมบ่าว
ครันหากบ่าวบ่พร้อม สิเสียหน้าบาดเดิน
[/SIZE]::)::)::)
แปลว่า ได้ป็นใหญ่แล้วอย่าหลงตัว ลืมตนเที่ยวคุยโวโอ้อวดทำตัวเหมือนคนทั่วไป ผู้เป็นใหญ่หรือผู้ปกครองต้องหวังดีต่อประชาชน เพราะหากประชาชนไม่พร้อมจะทำให้ทำงานลำบาก เด้อ::)::)::)