"กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด!
กำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวง
แก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจักรวาลปวง
น่าเป็นห่วงความพินาศฉกาจเกิน

กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด!
ในโลกเกิดกลียุคอย่างฉุกเฉิน
หลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญ
มัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีมีกำลัง

กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด!
ความเลวร้ายลามเตลิดจวนหมดหวัง
รีบกลับมาทันเวลาพาพลัง
มายับยั้งโลกไว้ให้ทันกาลฯ"


ร้อยกรองโดย : ท่านพุทธทาสภิกขุ