คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking, Positive Life

เมื่อเจอ งานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..โอกาสเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เมื่อเจอ ปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ
เมื่อเจอ ความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
เมื่อเจอเจ้านายจอมละเอียด ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ
เมื่อเจอ คำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
เมื่อเจอ คำนินทา ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..การสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมาย
เมื่อเจอ ความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..วิธีที่ธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกันกับชีวิต
เมื่อเจอ ความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ
เมื่อเจอ ความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตนเอง
เมื่อเจอ ลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. โอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
เมื่อเจอ แฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เมื่อเจอ คนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง
เมื่อเจอ ภาวะหมดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ความเป็นอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
เมื่อเจอ คนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..ตัวอย่างของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
เมื่อเจอ คนเลว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์
เมื่อเจอ อุบัติเหตุ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. คำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด
เมื่อเจอ ศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บททดสอบที่ว่า ”มารไม่มีบารมีไม่เกิด”
เมื่อเจอ วิกฤติ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. บทพิสูจน์สัจธรรมที่ว่า “ในวิกฤติย่อมมีโอกาส”
เมื่อเจอ ความจน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ..วิถีธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต
เมื่อเจอ ความตาย ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ.. ฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ
นมัสการ ว.วชิรเมธี