บางทีเว็บเบราว์เซอร์เมื่อมีการอัพเดทใหม่....การกำหนดค่าต่างๆ จะกลับไปอยู่ที่ดีฟอล์ท

ฉะนั้นมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับชม รับฟัง ระบบมิเดียผ่านเว็บไซต์ ให้ท่านลองเชคบริการ

ในเว็บเบราว์เซอร์ดังนี้ คลิกที่ Tools เลือก Internet options คลิกเลือก Advanced ตามภาพน่ะครับ

ถ้าต้องการเปิดใช้บริการออฟชั่นไหนก็ติกเครื่องหมายถูกเลย .... :)
เปิดบริการมัลติมิเดียให้เบราว์เซอร์ไออี