[wma]http://wcs.hopto.org/up/file4/09-~1.wma[/wma]

...จารึก......จารึก......จารึก......จารึก......จารึก......จารึก...


ขอบฟ้าเปล่งแสงจ้าท้าทาย

ขับเงามืดห่างหายสุดไกลโพ้น

วาดฝันจินตนาการชีวิต

คล้ายกับเพลงดังเสนาะหู

วันเวลาหมุนผ่านตามฤดูกาล

ใจยังไม่เคยลืมเลือนเธอลงได้

ขอบฟ้าเหนืออาณาใดกั้น

ใช่รักจะดั้นยากกว่านกโบยบิน

อยาก...จากรึกไว้เผื่อใครบางคน..ได้พบเจอ ...